copyright Floor Wesseling
Educatief Traject Hoger Onderwijs
 

Deze cursus is geschikt voor docenten kunsteducatie in het HBO, voor aankomende docenten en voor begeleiders van interculturele jongerenprojecten of werkprojecten.

De cursus geeft in vijf modules een handvat voor het leren vertellen van een verhaal. De modules richten zich op deelaspecten die belangrijk zijn bij het vertellen van een verhaal. Het belangrijkste is dat je er plezier in hebt. Fouten bij het vertellen bestaan niet. Wel kan het vertellen soms veranderd worden waardoor je verhaal beter overkomt.

 Module 1 : Kennismaking
 Module 2 : Zelf een verhaal maken
 Module 3 : Werken vanuit een bestaand verhaal
 Module 4 : Techniek van het vertellen
 Module 5 : Presentatie

Sommige modules nemen meer tijd in beslag dan andere.

Module 1 kan in één les behandeld worden.
Module 2 en 3 omvatten een aantal lessen.

De cursus omvat in totaal 10 lessen. Als je minder tijd ter beschikking hebt kan je je beperken tot een aantal lessen. De lessen bevatten veel verwerkingsopdrachten, waaruit een keuze kan worden gemaakt.

Veel PLEZIER met deze cursus!

 Inleiding over de spin Anansi.